Null
Vacatures bestuur en commissies VNG

 

U kunt zich nog steeds aanmelden voor de in totaal 226 vacatures in bestuur en commissies

Wij nodigen u harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. In de ledenbrief 25 april 2022 vindt u nadere informatie over vacatures, procedure, tijdpad en uitgangspunten voor selectie van kandidaten. Omdat nog niet alle colleges zijn gevormd heeft voorzitter Jan van Zanen in de ALV van 29 juni jl. aangegeven dat soepel wordt omgegaan met de eerder gecommuniceerd deadline van vrijdag 1 juli jl. Daarbij riep hij belangstellenden op om zich zo spoedig mogelijk aan te melden, zodat de provinciale afdelingen en andere netwerken tijdig met aanbevelingen kunnen komen over de aangemelde kandidaten uit hun specifieke achterban. 

 

Hoe stelt u zich kandidaat?

Als u voor het eerst kandidaat bent, vragen wij u eerst een aantal persoonlijke gegevens in te vullen via de rubriekRegistreren.Daarna ontvangt u een e-mail waarmee u kunt inloggen en u kunt aanmelden voor een of meer vacatures.

Als u zich in een vorige vacatureronde reeds als kandidaat hebt geregistreerd, kunt u zich met uw bestaande account aanmelden voor één of meerdere vacatures, via de rubriekInloggen. U kunt in uw account dan ook uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw functie, portefeuilles of cv) actualiseren.

Privacy van uw gegevens

Als u zich aanmeldt, zal uw kandidatuur bekend worden gemaakt aan de betreffende provinciale afdeling van de VNG, de vereniging van uw doelgroep (burgemeester, wethouder, secretaris, griffier, raadslid), het betreffende gemeentelijk netwerk (G4, G40, Platform Middelgrote Gemeenten, P10, K80 en R8) en indien van toepassing de Scoutingscommissie Lokale partijen. Deze netwerken hebben het recht om aanbevelingen uit hun specifieke achterban te doen aan de voordrachtscommissie. Uw persoonlijke motivatie en andere persoonlijke informatie worden niet gedeeld met deze partijen. U kunt er zelf voor kiezen om deze informatie met hen te delen.

 

Meer informatie en vragen

Heeft u na het lezen van de brief nog vragen of heeft u vragen over deze site? Neemt u dan contact op met het VNG Klantcontactcentrum. Mail uw vraag naarinfo@vng.nlof bel 070 373 8393 (werkdagen 8.30 tot 17.00 uur)